Fråga facket Fråga facket

LOs och TCOs yttrande över departementspromemoria Genomförande av tjänstedirektivet (Ds 2008:75)

Remissyttrande Under flera år debatterades EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv, regler för den fria rörligheten för tjänster, i EU. Till slut efter insatser främst från facket och socialdemokraterna kunde direktivet vändas från ett hot för den fackliga verksamheten till ett positivt förslag för den inre marknaden. Nu har LO och TCO svarat gemensamt på ett utredningsförslag om hur införlivandet av direktivet i Sverige ska gå till.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning