Fråga facket Fråga facket

LOs översyn av begränsningar eller förbud i kollektivavtal mot att anlita arbetskraft som hyrs ut av bemanningsföretag

Remissyttrande LO har under sommaren tillfrågat medlemsförbunden huruvida hinder mot anlitande av bemanningsföretag föreligger. De hinder som ur ett EU-rättsligt perspektiv möjligen kan anses föreligga återfinns i de särskilda förhandlingsordningar som infördes i samband med avtalsrörelsen 2010.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning