Fråga facket Fråga facket

LOs remissvar på departementspromemorian; Förslag till ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning med anledning av den reformerade gymnasieskolan och gymnasiala vuxenutbildningen

Remissyttrande Svårigheterna har ökat för elever på de yrkesförberedande programmen att skaffa sig grundläggande behörighet och därmed också nödvändiga kunskaper i svenska, engelska och matematik. LO har i ett otal sammanhang påtalat att gedigna kunskaper inom dessa ämnesområden är en viktig förutsättning för olika former av yrkesutövning. För att kunna skaffa sig dessa kunskaper måste eleverna utnyttja det individuella valet och i vissa fall även använda möjligheten till utökat program. De elever som vill öka sina framtida valmöjligheter blir därmed förfördelade.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning