Fråga facket Fråga facket

LOs remissvar på departementspromemorian, Särskilda program och behörighet till yrkesprogram

Remissyttrande LO vill inledningsvis understryka de nationella programrådens viktiga roll i den slutliga utformningen av de programalternativ som relaterar till de yrkes­förberedande programmen. Det är av betydelse då olika branscher har olika förutsättningar till anpassning när det gäller utformning och innehåll i de förslag som lagts fram. Samtidigt bör LOs principiella hållning understrykas. LO anser att ambitionen måste vara att alla elever ska slutföra sina studier med avgångsbetyg från ett nationellt program.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning