Fråga facket Fråga facket

LOs remissvar på Ds 2009:20 Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux

Remissyttrande LO välkomnar förslaget att införa en rätt till vuxenstudier för att uppnå grundläggande behörighet att delta i högskoleutbildning. Detta är en nödvändighet då förutsättningarna för att uppnå den grundläggande behörigheten på de yrkesförberedande programmen i den nya gymnasie­skolan kommer att avsevärt försämras.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning