Fråga facket Fråga facket

LOs remissvar på Finansinspektionens förslag till allmänna råd om begränsning av krediter mot säkerhet i form av pant i bostaden

Remissyttrande Finansinspektionen föreslår i en remisspromemoria allmänna råd för kreditinstitut som lämnar krediter med bostad som pant. Rådet innebär att krediterna sammantaget inte bör överstiga 85 procent av bostadens marknadsvärde vid lämnandet av krediten. Begränsningen av belåningsgraden gäller bara för nya lån eller utökning av lån med bostaden som pant och föreslås börja gälla den 1 oktober 2010.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning