Fråga facket Fråga facket

LOs remissvar på SOU 2010:99, Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan

Remissyttrande Delegationen för jämställdhet i skolan har bearbetat ett både viktigt och komplext område förenat med stora utmaningar. För att så småningom uppnå ett jämställt samhälle krävs att barn och ungdomar tidigt får kunskap och möjlighet att pröva sina egna attityder och värderingar. Det är också av vikt att de får möjlighet att uppleva jämställda miljöer i skola och förskola. Betänkandet har beaktat många viktiga aspekter och med väl underbyggda argument kommit med förslag som kan utveckla skolan mot ökad jämställdhet. LO vill särskilt uppmärksamma betydelsen av att man i betänkandet poängterar att jämställdhet ingår både i skolans värdegrunds- som kunskapsuppdrag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning