Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2011:33, Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden

Remissyttrande LO ställer sig bakom de motiv och mål som betänkandets förslag grundar sig på. LO delar uppfattningen att det finns positiva effekter i form av utvecklat kvalitetsarbete på skolorna samt förbättrat underlag för tillsyn med de förslag som lagts fram. På några punkter har LO en avvikande uppfattning, och det finns några oklarheter som skulle behöva förtydligas i betänkandet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning