Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2012:1, Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet

Remissyttrande LO anser att IPK är en väl fungerande myndighet som väl uppfyller sitt uppdrag, med utarbetade system för både intern och extern kvalitetssäkring. LO har därför den uppfattningen att IPK inte bör ingå i den nya myndigheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning