Fråga facket Fråga facket

LOs remissvar på, Stärkt stöd för studier- tryggt, enkelt och flexibelt, SOU 2009:28

Remissyttrande LO vill understryka att studiefinansieringssystemets viktigaste uppgift är att stödja det livslånga lärandet, och ge människor faktiska förutsättningar att studera oavsett socioekonomisk eller etnisk bakgrund. Det innebär att studierna måste kunna bedrivas med goda ekonomiska villkor. Det innebär också att systemet ska fungera för olika behov och för människor med olika förutsättningar och livssituationer. För att Sverige ska uppnå de ambitioner som uttrycks i Lissabon målen är frågan om det uppnås med färre men mer rationellt agerande unga studenter med enbart ekonomiska drivkrafter som utgångs­punkt. LO är av den uppfattningen att kunskapsutveckling för hela befolkningen är rätt väg att bygga ett långsiktig hållbart samhälle.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning