Fråga facket Fråga facket

LOs remissyttrande över promemorian Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift i Sverige

Remissyttrande LO avstyrker Finansdepartementets förslag att avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter. LO menar att ryckighet i skattelagstiftningen bör undvikas och skattesystemet ses över i sin helhet. LO menar att även avgifter till a-kassan bör utgöra underlag för skattereduktion för att uppnå en likabehandling av medlemsavgifter mellan arbetstagar- och arbetsgivasidan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning