Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Remissyttrande LO är mycket positiv till promemorians förslag. Det är angeläget att så fort som möjligt förhindra fortsatt användning av ränteupplägg som endast syftar till att undkomma svensk bolagsskatt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning