Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Myndigheten för Yrkeshög­skolans förslag till nationella kvalitetskriterier för NQF, samt inplaceringar av utbildning i svenska för invandrare och andra utbildningar i NQF

Remissyttrande Förslaget som lagts av Myndigheten för Yrkeshögskolan är väl genomarbetat genom den process som förslaget grundar sig på. LO ställer sig i huvudsak bakom de grundläggande principer som förslaget bygger på, men vill ändå problematisera några delar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning