Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013

Remissyttrande LOs anser att den svenska bolagsskattesatsen är konkurrenskraftig och inte ska sänkas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning