Fråga facket Fråga facket

LOs synpunkter på regeringens forsknings- och utbildningspolitik inför forskningspropositionen

Remissyttrande LO ser med oro hur regeringsunderlaget bidrar till en politisering av forskningen genom att strypa dess finansiering. Detta riskerar att allvarligt skada Sveriges förtroende bland de forskare vi vill attrahera och vårt anseende som kunskapsnation.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning