Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över SOU 2011:51 Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull

Remissyttrande LO är positiv till principen om att utöka möjligheterna för båda föräldrar att kunna ta del av familjeekonomiska ersättningar vid växelvis boende för barnen. Samtidigt anser LO att utredningen tar allt för lätt på de ekonomiska konsekvenser för framförallt ensamstående kvinnor med låga inkomster som förslagen i vissa delar får.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning