Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående betänkandet Ett register för alla bostadsrätter SOU 2022 nr 39

Remissyttrande LO tillstyrker utredningens förslag om att inrätta ett bostadsrättsregister, något som LO efterfrågat under lång tid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning