Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående En ny lag om försäkringsdistribution Ds2017:17

Remissyttrande LO har beretts tillfälle att yttra sig i ovan angivna promemoria rörande en ny lag om försäkringsdistribution. LO anser att ett stärkt kundskydd är bra, det stärkta kundskyddet bör göras på ett proportionerligt och balanserat sätt. Hänsyn bör tas till förbättring i förhållande till kostnad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO anser att de kollektivavtalade riskförsäkringar som förhandlats fram av parterna på arbetsmarknaden också innefattas inom administrationen valcentralerna utför. Detta behöver förtydligas i 6.2.2.
  • LO anser att den premiehantering som valcentralerna utför ska ingå i den administration, som i normalfallet inte ska anses utgöra tillståndspliktig verksamhet enligt lagens definition. Detta behöver förtydligas i 6.2.2.
  • LO anser att samma informationskrav ska gälla oavsett om anslutningen till tjänstepension och riskförsäkring, vilka förhandlats fram av parter på arbetsmarknaden, sker till följd av bestämmelse i ett kollektivavtal eller på frivillig grund. Detta behöver förtydligas i 10.8.2.
  • LO anser att samma kriterier för krav- och behovsprövningen ska omfatta alla kunder oavsett om anslutningen till kollektivavtalad tjänstepension och riskförsäkring, som förhandlats fram av parter på arbetsmarknaden, sker till följd av bestämmelse i ett kollektivavtal eller på frivillig grund. Detta behöver förtydligas i 10.8.2.