Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående EU Kommissionens förslag till ändringar gällande tvätt- och rengöringsmedel och ytaktiva ämnen i förordning (EU) 2019/1020 och om upphävande av förordning (EG) 648/2004

Remissyttrande LO ser inget hinder i upphävandet av förordningen (EG) 648/2004 då dess innehåll omhändertas i andra förordningar. Vidare ser LO positivt på kravet på icke EU-etablerade tillverkare av rengöringsmedel och ytaktiva ämnen, att tillhandahålla produktpass, dock ser LO med stor oro på hur kontrollen av överensstämmandet mellan innehåll enligt produktpass och verkligheten ska genomföras, då kraven på ackrediterade laboratorium försvinner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning