Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående Förlängt undantag från vissa bedömningar inom sjukpenning vid uppskjuten vård eller rehabilitering

Remissyttrande LO anser att den föreslagna undantagsregeln borde permanentas och inte enbart röra den vårdskuld som upparbetats under pandemin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning