Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Remissyttrande LO avstyrker promemorians förslag eftersom risken är stor att förslagen i kombination med dagens marknadsskola leder till ökad segregation och framväxt av privat drivna elitskolor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning