Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående promemorian om Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar

Remissyttrande Tidigare nedsättningar av socialavgifterna generellt visar på mycket begränsade effekter. Förslaget tränger undan mer effektiva satsningar på sysselsättning för unga. Det finns en skadlig övertro på att sänkta lönekostnader ökar sysselsättningen generellt. Framtida skatteförändringar bör ske inom ramen för en bredare reform. LO avstyrker promemorians förslag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning