Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående promemorian Ytterligare förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster

Remissyttrande Skattekvoten har sänkts från 50 procent av BNP till 42 procent i år (2021). Det innebär slopade skatteintäkter motsvarande 400 miljarder kronor per år. Huvuddelen av skattesänkningarna har inte varit motiverade av vare sig fördelnings- eller effektivitetsskäl. Flertalet har dessutom bidragit till ökade inkomstskillnader, såsom införandet av jobbskatteavdraget, förändringen av fastighetsskatten och slopandet av förmögenhetsskatten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO har tidigare avvisat en förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster.
  • LO anser att positiva sysselsättningseffekter av förslaget är osannolika. 
  • LO anser att Sverige behöver investeringar, inte breda skattesänkningar
  • LO anser att skatteförändringar bör ske inom ramen för en bredare reform.
  • Mot bakgrund av ovanstående avstyrker LO promemorians förslag.