Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående Remiss av Swedavia ABs sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport och Remiss av Underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25)

Remissyttrande LO tillstyrker Swedavias förslag om förtida stängning av Bromma flygplats.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning