Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande angående Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd Ds 2023 nr 23

Remissyttrande LO anser att det är mycket viktigt att skapa förutsättningar för en god hälso- och sjukvård i hela landet och främja vård i glesbygd. Vi beklagar att denna departementsskrivelse inte lägger skarpa förslag som kan bidra till detta och saknar en övertygande argumentation för att förslagen som läggs kommer ha önskad effekt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning