Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande gällande Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom

Remissyttrande Författningsförslaget om att sjukdom som är klassificerad som en samhällsfarlig sjukdom ska betraktas som arbetsskada om man ådragit sig den i arbetet oavsett yrke välkomnas av LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning