Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande gällande EU Kommissionens förslag till ändringar i förordning EG 1272_2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar CLP

Remissyttrande LO tillstyrker i stort kommissionens förslag till ändringar i förordningen om att vidta ytterligare åtgärder i form av förbättrade krav på klassificering gällande märkning och förpackning av ämnen och blandningar - CLP.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning