Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande om betänkandet En ny konkurrenslag (SOU 2006:99) samt Konkurrensverkets rapport Tröskelvärden för koncentrationsprövningar

Remissyttrande En ny konkurrenslag. Utredningens syfte har varit att ”göra en förutsättningslös analys av hur det nuvarande förfarandet enligt konkurrenslagen fungerar i syfte att identifiera eventuella trögheter i systemet”. Utredningen ska därmed lämna förslag till förändringar som syftar till att minska handläggningstiderna, framför allt de s k kartellmålen. Trökelvärden för koncentrationsprövningar. Utredningen föreslår att den nya konkurrenslagens koncentrationsbestämmelse förenklas och förtydligas för ökad formell samstämmighet med EGs nya koncentrationsförordning i syfte att öka effektiviteten och förutsägbarheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning