Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över ändring i bilagor till föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2019:3

Remissyttrande LO tillstyrker förslaget till ändring att mäta vilo-EKG i stället för att genomföra arbetsprov med EKG-registrering i syfte att hitta latent hjärtsjukdom, inte att förväxlas med prov på fysisk arbetsförmåga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning