Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10

Remissyttrande Grundläggande utgångspunkter Ansvarskommittén redovisar en rad utmaningar som den framtida samhälleliga organisationen står inför alltifrån demografiska förändringar och struktureffekter till följd av globalisering till teknikskiften och nya medborgarkrav. För att hanntera dessa utmaningar lyfter kommittén fram faktorer som utvecklingskraft, medskapande, helhetssyn samt minskad sektorisering och tydlig ansvarsfördelning som grundläggande förutsättningar för den framtida samhällsorganisationen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning