Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd (SOU 2015:44)

Remissyttrande LO tillstyrker utredningens förslag att det i socialtjänstlagen införs ett förtydligande av att den som är arbetsför och oförhindrad att arbeta är skyldig att vara aktivt arbetssökande, anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och även i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande, om det inte finns godtagbara skäl för att inte göra det.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning