Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Arbetsmiljöverkets beslut om att inleda arbetet med utfärdande av föreskrifter om tillfälligt undantag för viss personlig skyddsutrustning Diarie nr. 2020/017266

Remissyttrande


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning