Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Åtgärder för en effektivare holdingbolagsstruktur

Remissyttrande Holdingbolagsutredningen tillsattes av regeringen april 2006 med Peter Nygårds som utredningsman. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en effektivare struktur av svenska universitets och högskolors holdingbolag samt föreslå en fördelning av ett resurstillskott om ca 60 miljoner kronor. Med holdingbolag menas aktiebolag som ägs av staten men förvaltas av universitets- och högskoleledningarna. Dessa tillkom 1994 för att möjliggöra för högskolan att organisera forskningskommersialisering, avknoppning, inkubatorsverksamhet m m på rent kommersiella grunder. Det finns idag 14 stycken holdingbolag, där det största omsätter ca 120 miljoner kronor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning