Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek SOU 2022:27

Remissyttrande LO tillstyrker utredningens förslag om att den som är vårdgivare inte ska kunna beviljas tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. LO tillstyrker även förslagen om att det inte ska vara möjligt att bevilja öppenvårdsapotekstillstånd till den som har bestämmande inflytande över eller står under bestämmande inflytande av en vårdgivare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning