Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet En andra och en annan chans - ett Komvux i tiden (SOU 2018:71)

Remissyttrande LO tillstyrker utredningen förslag om att det ska framgå i skollagen att den kommunala vuxenutbildningen ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen och vara en grund för fortsatt utbildning. LO anser att förslaget är en välkommen utveckling av den kommunala vuxenutbildningen. Det kommer innebära utbildningsutbudet mer anpassas efter arbetsmarknadens behov och med det ökade möjligheter för individen att få en fastare etablering på arbetsmarknaden efter sin utbildning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning