Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet En reformerad grundlag, SOU 2008:125

Remissyttrande I grundlagsutredningens betänkande En reformerad grundlag presenteras ett flertal olika förslag. I LOs remissvar på denna utredning kommer endast en del av dessa kommenteras.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning