Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet Fokus premiepension SOU 2016:61

Remissyttrande LO har sedan förslaget till utformning av premiepensionen fördes fram ifrågasatt om denna konstruktion ska vara en del av vår allmänna pension. Begreppet allmän pension torde enligt LO innebära i grunden två saker. Allmän i betydelsen att den omfattar alla på så sätt att var och en minst är garanterad en pension på miniminivå. Men också allmän i betydelsen att individer med samma livsinkomst kan förvänta sig samma pensionsutfall. Premiepensionen uppfyller inte det sistnämnda kravet eftersom den ger stora skillnader i pensionsutfall.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning