Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet "Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig utveckling" SOU 2013:12

Remissyttrande Den offentliga upphandlingen berör LOs medlemsförbunds medlemmar både i deras egenskap av samhällsmedborgare och som arbetstagare. I takt med att en allt större andel av den offentliga verksamheten privatiseras har betydelsen av den offentliga upphandlingen ökat.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning