Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet Skatt på finansiell verksamhet

Remissyttrande LO anser att det är rimligt att minska den skattefördel banker och finansiell verksamhet har. LO stödjer att en skatt införs i enlighet med utredningens förslag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter:

  • LO anser att regeringen bör, om det är tekniskt lämpligt, överväga om skatten också ska belasta kapitalkostnader samt också överväga att taket för skatt på import av finansiella tjänster tas bort.
  • LO anser vidare att regeringen bör överväga ett grundavdrag för skatten så att antalet företag som administrativt omfattas begränsas samt säkerställa att arbetslöshetskassornas grundläggande verksamhet inte berörs av skatt på finansiell verksamhet.
  • LO anser slutligen att det är angeläget att regeringen ser över möjligheten att kompensera för de negativa effekter förslaget kan ha för pensionerna.