Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet SOU 2007:8 Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning

Remissyttrande Ekobrottsmyndigheten är i behov av en reformering, med utökat myndighetsansvar, tillsynsfunktion, sanktionsmedel och en tydligare reglering av nödvändig myndighetssamverkan. Betydande resurser behöver tillföras, men dessa kommer att genereras av myndigheten själv. LO föreslår ett bibehållande av en reformerad ekobrottsmyndighet. LO föreslår också ett stärkt meddelarskydd för anställda som anmäler ekonomiska oegentligheter till någon myndighet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning