Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna SOU 2015:68

Remissyttrande LO delar utredningens bedömning att det i huvudsak handlar om att uppnå skatteneutralitet, med avsikt att inte snedvrida ekonomiska aktörers val och att göra beskattningen rättvis. Skatteneutraliteten i detta sammanhang innebär att skattekostnaderna mellan tryggandeformerna ska vara lika – inte att alla kostnader ska vara lika eller att göra tryggandeformerna identiska i alla hänseenden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning