Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över betänkandet Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension, SOU 2016:51

Remissyttrande I Sverige är det i stor utsträckning arbetsmarknadens parter som genom kollektivavtal reglerar arbetsmarknaden. Vad gäller tjänstepensionsavtal finns ingen specifik arbetsrättslig reglering utan tjänstepensioner regleras i huvudsak antingen genom kollektivavtal eller genom enskilda överenskommelser mellan arbetsgivaren och den anställde. Ett genomförande av direktivet genom kollektivavtal skulle därför kunna ses som ett förstahandsval.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning