Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över delbetänkandet Sänkt restaurang- och cateringmoms, SOU 2011:24

Remissyttrande LO är emot förslaget om sänkt restaurang- och cateringmoms, men håller med utredningen om att det är ett problem att livsmedel och restaurangbesök beskattas olika. Men om detta skulle lösas genom att sänka restaurangmomsen, så skapar detta nya problem gentemot de områden som betalar full moms. Det är inte endast den lägre matmomsen som skapar problem. Lägre momssatser används inom flera områden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning