Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ds 2008:56, ”Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar”

Remissyttrande LO välkomnar att även treåringar får tillgång till allmän förskola på samma villkor som fyra och femåringar. Den svenska förskolan med sin kombination av omsorg, lek och lärande är en utmärkt utgångspunkt för det lilla barnets första steg i utvecklingen tillsammans med andra. LO menar att kvalitén i verksamheten ska bygga på de värden och den struktur som läroplanen ger samt på pedagogiskt utbildad och engagerad personal. Denna förutsättning utgör ett grundläggande krav i offentligt finansierad barnomsorg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning