Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ds 2009:58 Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m m

Remissyttrande Utredningen föreslår att den ideella sektorns verksamhet ska momsbeläggas. Syftet är att endast anpassa det svenska momssystemet till EUs direktiv om momsbeskattning och inte att öka statens momsintäkter. För att förslagen i möjligaste mån inte ska medföra fördyringar för den ideella sektorn, föreslås att den utgående momsen på sektorns försäljning av varor och tjänster ska bli 6 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning