Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ds 2010:35, Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar. Tydligare och mer ändamålsenliga regler för personuppgiftsbehandling

Remissyttrande LO har getts möjlighet att yttra sig över ovan nämnda promemoria. Promemorian innehåller förslag till ytterligare förändringar lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten respektive förändringar i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning