Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ds 2012:26 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet m m

Remissyttrande I promemorian lämnas två förslag. Det första är att endast 75 procent av inkomsterna ska beaktas vid bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd för den som har fått försörjningsstöd i sex månader. Denna särskilda beräkningsgrund ska, enligt förslaget, gälla i två år. Det andra förslaget är att ta bort kravet på att det ska finnas särskilda skäl för att begära att personer som har fyllt 25 år ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet för att få försörjningsstöd.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning