Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ds 2012:28, Genomförande av blåkortsdirektivet

Remissyttrande Alla länder har behov av arbetskraftinvandring. Så även Sverige. Arbetskraftsinvandring får ses som en naturlig del av varje väl fungerande arbetsmarknad. Sveriges behov av arbetskraftsinvandring har flera orsaker.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning