Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ds 2012:3 Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Remissyttrande LO anser att Sveriges riksdag även fortsättningsvis bör garantera att arbetslösa, för att få arbetslöshetsersättning, inte ska kunna tvingas att bjuda ut sitt arbete till sämre villkor än vad kollektivavtalen anger eller ta arbete där det råder arbetskonflikt eller där förhållandena är ohälsosamma eller farliga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning