Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ds Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Remissyttrande I promemorian föreslås en ny lag om valfrihetssystem hos Arbets-förmedlingen. Lagen innebär att Arbetsförmedlingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom myndighetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning